Meme Sağlığı Merkezi

Projeye Genel Bir Bakış

Türkiye’nin en büyük metropolitan şehri İstanbul’a bağlı Avrupa yakasında yer alan Bahçeşehir bölgesi sınırları içerisinde ikamet eden 40-69 yaş arası tüm kadınlar, on yıl süre içinde, iki yıl aralıklarla, ücretsiz olarak meme kanseri taramasına davet edileceklerdir. Meme sağlığı tarama programında, risk altındaki kadınların ayrıntılı öyküleri alınacak, hekim tarafından fizik muayeneleri yapılacak ve yanında ücretsiz mamografi ve gerektiğinde ücretsiz ultrasonografi çekilecektir. Kadınlara kendi kendine meme muayenesi yapabilme becerisinin kazandırılacağı eğitimler, genel bilgi aktarılacak konferans, seminer ve eğitimler yürütülecektir.

Neden Bahçeşehir?

  • Belediye- yönetim alt yapısının projenin amaçlarına uygun olması…
  • Belediye yönetiminin sosyal sorumluluk anlayışının olması…
  • Belediyenin projenin yürütülebilmesi için çok büyük destek sağlamış olması,
  • İlçe sınırları içerisinde heterojen bir grubun yaşıyor olması.