Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

KURUCU ve ONURSAL BAŞKAN

Muş’ta doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Van’da yapmıştır.  İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında birincilikle mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Kürsüsünde asistanlığa başlamış ve 1982 yılında uzman olmuştur. Askerlik görevini 1983-1984 yılları arasında İstanbul Gümüşsuyu Hastanesinde mecburi hizmet görevini 1984-1986 yılları arasında İstanbul Haseki Hastanesi’nde yapmıştır. 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na dönmüş ve böbrek transplantasyonu yapan ekip içerisinde görev almış ve bu bölümde iki yıl süre ile çalışmıştır. 1987 yılında doçent olmuştur. 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Meme Ünitesi ve Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği’nin kurucu üyesi oldu. 1989-1991 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği’nde  misafir ögretim üyesi olarak çalıştı.  Laparoskopik cerrahi girişimler ve meme kanseri konusunda 50’nin üzerinde mezuniyet sonrası kurslar düzenledi. 1995 yılında Profesör oldu.  > > >

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. İngiltere Liverpool School of Tropical Medicine’de  epidemiyoloji & istatistik, program yönetimi eğitimlerini almıştır.

2000-2001 döneminde Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde iki dönemlik Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı ve Uluslararası İlişkilerde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitim programlarını tamamlamıştır.

1994-1997 arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Halk Sağlığı Bilim Uzmanı, 1997-2003 arasında doktora programını tamamlayarak Halk Sağlığı Bilim Doktoru ünvanı kazanmıştır. 2015’de  Halk Sağlığı Doçenti,  2021’de Halk Sağlığı Profesörü olmuştur.  > > >

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

1998 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Gamze Varol, aynı fakültenin Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılı sonuna kadar Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlarda çalışmış ve 2008 yılında Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2015 yılında Halk Sağlığı Doçenti unvanını almıştır. NKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği-Tekirdağ Tabip Odası Başkanıdır. Çalışma alanları çevre sağlığı, iş sağlığı ve kronik hastalıklardır..  > > >

GENEL SEKRETER

Mimarlık eğitimini, 1987 – 91 tarihleri arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü’nde aldı. 1994 yılında yine İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde, ‘Proje Yönetimi’ alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Sektörde, konut, ofis, mağaza, alışveriş merkezi ve turizm yapıları gibi çok çeşitli alanlarda mimari proje ve uygulama çalışmaları yürütmekte olup, proje yönetimi ve bütçe konularında da danışmanlık hizmeti vermektedir. Halen , kurucusu olduğu Plan.net Mimarlık bünyesinde mesleki çalışmalarına devam etmektedir.Dernek bünyesine Memeder gönüllüsü olarak katılmış olup, aktif üyesidir.

SAYMAN

1955 Doğumlu, Emekli Bankacıdır. Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda gönüllü olarak yer almıştır.