Kayıt ve Tarama Projesi

Projenin Genel Amacı

Ülke çapında kullanılabilecek, ülkenin ihtiyaçlarına uygun meme kanseri kayıt ve tarama programı geliştirmek.

Projenin Gerekçesi

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen kanser türü, yüzde 24.1 ile meme kanseridir. Bu kadar yüksek bir orana rağmen ülkemizde kayıt ve tarama programları henüz sistematik bir şekilde yürütülemediği için sağlıklı istatistik vermek mümkün değildir. Sağlık kurumlarına, gönüllü kişilerin başvurması ile elde edilen veriler veya sadece bir kez yapılabilmiş, kesitsel verilerin varlığına karşın, Türkiye’de uzun süreli izlemeye ve topluma dayalı bir meme sağlığı tarama programı bugüne değin hayata geçirilmemiştir. Oysa sağlıklı istatistiklerle ülkemizdeki meme sağlığı ve sorunlarının boyutu ve kapsamı ortaya konulabilir, bu sağlık sorununun çözümü için ülkemize, kendi koşullarımıza uygun bize özel programlar tasarlanıp yürütülebilir ve erken teşhis kolaylaşır, ölüm oranları azaltılabilir.