Menopoz

Menopoz ve Kadın Sağlığı

Kadın hayatının ortalama olarak üçte biri menopoz döneminde geçer.
Menopoz, sanıldığının aksine, bir hastalık değil hayatın doğal döngüsünün bir parçasıdır. Menopoza girme yaşı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ortalama 45–55 civarındadır. "Erken Menopoz ", 40 yaştan önce bu döngüye girmek olarak tanımlanabilir.
Gerçekten de menopoz, kadın hayatının yumurtlama fonksiyonlarının sonlandıktan sonraki doğal bir aşamasıdır; ancak menopozda oluşan bazı değişiklikler kadının hayatını olumsuz ve derinden etkileyebilir ve pek çok hastalıkların ortaya çıkmasına ve kadının yaşam kalitesinin azalmasına neden olabilir.

Menopozun kadın hayatının doğal bir parçası olması nedeniyle hiç bir şey yapmadan izlenmesi artık eskilerde kalmıştır. Menopoza ait olumsuz değişiklikler ve hastalıklar ilaçlarla önlenebilir,azaltılabilir.

Menopoz belirtileri:

Menopoz, bir kadının 12 ay üst üste hiç adet görmemesi ile tanımlanır. Birkaç yıl sürebilen dönemde, adet düzensizlikleri başlar, bir ay adet olmaz, ardından birak ay adet olabilir, sonra tekrar adet olmaz ve sonunda artık hiç adet olmamaya başlar. Adet olmayan süre 12 ayı geçtiğinde, kadın artık menopozda kabul edilir.

•Uykusuzluk, unutkanlık, halsizlik, çabuk sinirlenme, tükenmişlik, kendini kötü hissetme, ruhsal çöküntü
•Ateş basma, terleme, çarpıntı
•Cinsel organlarda çekilme(atrofi) ,kuruluk,ağrılı ilişki
•Bazen cinsel istekte (libido) azalma
•Damar sertliği (ateroskleroz) gelişme eğilimi
•İdrar kaçırmaya kadar varan idrar yollarında atrofi ortaya çıkmaktadır.
•Kemik erimesi(osteoporoz)

Kadınlar bir sabah uyandıklarında kendilerini menopoza girmiş bulmazlar. Menopoz, 20 yıl süren değişikliklerin harmanlanmasıdır.40 yaşından sonra ise kadınlarda önce düzensiz adet kanamaları, aralıklı ateş basma ve terlemeler, psikolojik değişiklikler ortaya çıkmaya başlar. Daha sonra yakınmalar giderek artar ve adet tamamen kesilir. Bu dönemde adet kanamalarında 1 yıllık kesinti menopoz tanısı için yeterlidir. 6 aydan daha fazla adet gecikmeleri araştırılıp kandaki estrojen ve yumurtlamayı uyaran hormon (FSH) seviyeleri ölçülerek kesin tanı konulur. Ancak adet düzensizlikleri veya düzensiz kanamalar " Menopoza giriyorum" düşüncesiyle normal karşılanmamalı; doktora başvurularak bu değişikliklerin gebelik ve kadın cinsel organlarının kanserlerinde de görülebileceği göz önünde tutularak bu hastalıklar dikkatle araştırılmalıdır.

 

Menopoz ve Meme Sağlığı

Meme kanseri, elli yaşının üstünde daha çok kadınlar olmak üzere herkes için korkutucu bir olgudur. Meme kanserine yakalanan kadınların dörtte üçü elli yaşının üstündedir. Tam menopoza girme endişesi sarmışken üstüne bir de “ Meme Kanseri” sendromu yaşanır. Bir çok kadın “Sekizde bir” terimini bir yerlerden duymuştur. Bu, sekiz kadından birinin yaşamı sırasında meme kanseri olacağı anlamına gelmektedir.
İstatistikler, meme kanseri vakalarında son yirmi yılda yüzde yirmi dört oranında artış olduğunu göstermektedir.
Kanser Enstitüsünün açıklamasına göre; otuz-kırk yaşları arasında meme kanseri riski iki yüz otuz yedide bir, elli-altmış yaşlarındaysanız kırk ikide bir, altmış-yetmiş yaşları arasındaki kadınlarda bu risk otuzda bir, yetmiş-seksen yaşları arasındaysa yirmi beşte bir, doğumla ölüm arasındaysa, sekizde birdir.