Meme Kanserine Yakalanan Hastaların Geçtiği Aşamalar

Meme Kanserine Yakalanan Hastaların Geçtiği Aşamalar

1-İnkar  

Bu dönemde hasta hastalığı reddederek herşeyi eskisi gibi sürdürmeye çalışır. Tanının yanlış olduğunu duyabilmek ümidi ile için doktor doktor gezer ve ailesinin olayı duymamasına çaba gösterir. İnkar önemli ve gereklidir. Hastaların durumun kaçınılmaz olduğu gerçeğini farkettiklerini gizlemeye yardımcı olur. Hasta tedaviyi reddetmediği sürece bir sakıncası yoktur ve hastaya hastalığı ile ilgili gerçekler zorla kabul ettirilmeye çalışılmamalıdır. Hasta ile mümkün olduğu kadar birlikte olmak, onu duygusal ve fiziksel yönden rahatlatmak, çok önemlidir. İnsanların kabullenmek istemedikleri olayları reddetmeye gereksinim duyabilecekleri hatırlanmalıdır…

 2-Öfke  

Hasta diğer insanların sağ ve sağlıklı kalıp kendisinin hasta olması gerçeğini üzüntüyle karşılar… Tanrı için özel bir hedef  olduğunu düşünebilir. Hastanın yaşadığı öfkenin hekimlere ya da ailesine değil, hastalığa yönelik olduğunu anlayabilmek önemlidir…

 3-Pazarlık  

Hasta olduğu gerçeğini kabul eder, ama daha fazla zaman iyi olmak etmeye başlar. Hasta sıklıkla Tanrı ile pazarlık eder. Örneğin: Daha iyi bir insan olmaya ya da hastalığının geçmesi karşılığında birşey yapmaya söz verir…

 4-Depresyon  

Depresyon döneminde hasta duygusal ilgisizlik, apati, sosyal ve ailesel sorumluluklardan vazgeçme, fiziksel yakınmalarda artış, pasiflik, çekingenlik, yakınlarından kaçma, kendi kendine ağlama gibi belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler görüldüğünde hastanın bir psikiyatri hekimine başvurması ve yardım alması son derece önemlidir…

 5-Kabullenme  

Yaşadığı sıkıntının anlaşıldığını farkeden, kayıplarının yasını tutmasına izin verilen, anlamsız tedavi girişimleri uygulanmayan, ailenin durumu bildiği ve paylaştığı hastalar kabullenme evresine geçerler. Hastalığını kabullenme evresine gelmiş bir hasta bir süre sonra yeniden öfke, depresyon gibi kabullenmeme belirtileri göstermeye başlarsa bu hastaya yaklaşımda bir hata yapılmış olabileceğinin belirtisidir…