Kanserli Hasta Ve Ailesi

Kanserli Hasta ve Ailesi

Kanser sadece hastayı değil onun en yakın çevresini, ailesini ve arkadaşlarını da olumsuz şekilde etkilemektedir. Memesi alınan kadının kocasına karşı kendini seksüel açıdan yetersiz ve eksik hissedip ondan uzaklaştığını, kocanın ise çoğu kez eşinin üzerine gereğinden fazla düştüğünü, zaman zaman ise eşinin dişilik özelliğini yitirdiği endişesiyle cinsel yakınlaşmadan kaçtığını belirtmektedirler. Erkek eşlerin mastektomi hakkında konuşmaya karşı daha fazla olumsuz tepki gösterdikleri ve hem kadının, hem de erkeğin duygusal desteğe ihtiyaçları olduğu önemli bir gerçektir.

Derneğimiz bünyesinde meme kanseri tanısı konmuş, mastektomi yapılacak ve yapılmış olan hastaların ve ailelerin psikososyal problemlerle başetmelerine destek ve yardım için hem bireysel, hem de grup olarak psikolojik destek ve terapi uygulamaları yapılacaktır…