Prof. Dr. İlknur TANBOĞA

İlknur TanboğaEskisehir’de doğmuştur. Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1975 yılında mezun olmuştur.  Aynı  fakültenin  Pedodonti ana bilim dalında asistan olarak çalışmaya başlamıştır, TUBITAK doktora burs sınavını kazanmış ve tez çalışmasını TUBITAK destekli proje olarak yürüterek 1980 yılında tamamlamış ve pedodonti doktora derecesini almıştır. Hacettepe Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi’nde 1987 yılında doçent olmuştur.

1988 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmiştir. 1994 yılında Profesör olmuştur. 1995 yılında New York University Dental School Dept. Of Pediatric Dentistry davetli misafir öğretim üyesi olarak bir süre çalışmıştır. Çok sayıda doktora ve yüksek lisans tez danışmanlığı yürütmüş ve multi-disipliner çalışmaların yönetiminde yer almıştır. Bu çalışmalar kapsamında STK’lar ve değişik üniversiteler ve bölümlerle  ortak projeler yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve toplantılara başkanlık yapmıştır. 150’ye yakın ulusal ve uluslararası yayını vardır. Bilimsel calisma ve projeleri ile uluslararası kongrelerde alınmış ödülleri bulunmaktadır.Bir kitap bölümü, Journal of Marmara Dental Faculty Editörlüğü ile pek çok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yapmaktadır.

Üniversitede çeşitli akademik ve idari görevler yapmıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (1997-2003), Diş Hekimliği Klinik Bilimler Bölüm Başkanı (2001-2010), Pedodonti Ana Bilim Dalı  Baskani (1988-2017) ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlik (2007-2010) yapmistir. Bu dönemde Diş Hekimliği’nde özel gereksinimli bireyler için Özel  Bakım Kliniği’nin kurulmasını sağlamıştır ve Yüksek Lisans Programları’nı başlatmıştır.  Diş hekimliğinde özel gereksinimli bireyler ve çocuk istismarı ve ihmali konusunda yapmış olduğu çalışmalar öncü niteliğindedir.

2002 yılında Special Olympics eğitim programına katılarak sağlıklı sporcular klinik direktörlüğü yetkinliğini almıştır. EURASIA Special Olympic de Turkiye yi temsilen klinik direktör olarak yer almaktadir..  Özel  Olimpiyatlar Türkiye- TOSSED Yönetim Kurulu üyesidir.Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurul üyesidir.  Türk Pedodonti Derneği Başkanı (2006-2016) , Engelliler Ağız Diş Sağlığı Derneği Kurucu Başkanı, TURSOLA (Türkiye Oral Lazer Uygulamaları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, Diş Dostu Derneği Danışma Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi;  IAPD (International Academy of Pediatric Dentistry), EAPD (European  Academy of Pediatric Dentistry), SCD (Special Care Dentistry) ve IADH (International Association of Disability and Oral Health) konsey üyesidir.