Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Özaydın

nozaydin
İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. İngiltere Liverpool School of Tropical Medicine’de epidemiyoloji & istatistik, program yönetimi eğitimlerini almıştır.

2000-2001 döneminde Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde iki dönemlik Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı ve Uluslararası İlişkilerde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitim programlarını tamamlamıştır.

1994-1997 arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Halk Sağlığı Bilim Uzmanı, 1997-2003 arasında doktora programını tamamlayarak Halk Sağlığı Bilim Doktoru ünvanı kazanmıştır. 2015’de Halk Sağlığı Doçenti, 2021’de Halk Sağlığı Profesörü olmuştur.

Öncelikli ilgi alanları meme sağlığı, kadın sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması ve kontrasepsiyon, bağışıklama, sağlık eğitimi ve prevalans araştırmalarıdır.

1997-2001 arasında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nde Kadın Sağlığı bölümünde çalışmıştır.

2001 Eylül ayından beri halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, ATLAS Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Türkçe ve İngilizce halk sağlığı derslerini vermektedir. Okan Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde lisan, yüksek lisans ve doktora programlarında epidemiyoloji ve istatistik derslerini vermiştir.

SB-AB Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında Üreme Sağlığına Giriş, Aile Planlaması Danışmanlığı ve Hizmet içi Eğitimlerin İzleme ve Değerlendirme Rehberlerinin eğitimci ve katılımcı kitaplarının ve üç Tıp Fakültesinde pilot olarak uygulanmak üzere hazırlanan Tıp Fakültesi Üreme Sağlığı müfredatının yazarlarındandır.

Türkiye Helikobakter Pilori Prevalans Araştırmasının (TURHEP-2003) yürütücüsüdür.

İstanbul Tabip Odası’na, Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği’ne, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’ne, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği’ne üyedir. İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyesidir (2014- ).

Marmara Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı (2017-2019) başkanlığını yürütmüştür. 2016-2020 arası HIV/AIDS ulusal Stratejik Planı, Çalışma Grubu üyeliği, 2017; T.C. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Kanser Epidemiyolojisi ve Prevantif Onkoloji Çalışma Grubu üyeliği, 2018’de T.C. Türkiye Sağlık Enstitüsü, Kanser Epidemiyolojisi ve Prevantif Onkoloji Bilim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Avrupa Kontraseptif Derneği’ne üyedir. Geneva Foundation for Medical Education and Research (GFMER) Türkiye Koordinatörüdür (2012- ). “The Global Breast Cancer Initiative” Implementation Framework-2023 çalışma grubu üyesidir.

2007 yılında kurulan Meme Sağlığı Derneği’nin kurucu üyelerindendir. Dört dönem Meme Sağlığı Dernek Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, 2023’de Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.