Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

KURUCU ve ONURSAL BAŞKAN

Muş’ta doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Van’da yapmıştır.  İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında birincilikle mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Kürsüsünde asistanlığa başlamış ve 1982 yılında uzman olmuştur. Askerlik görevini 1983-1984 yılları arasında İstanbul Gümüşsuyu Hastanesinde mecburi hizmet görevini 1984-1986 yılları arasında İstanbul Haseki Hastanesi’nde yapmıştır. 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na dönmüş ve böbrek transplantasyonu yapan ekip içerisinde görev almış ve bu bölümde iki yıl süre ile çalışmıştır. 1987 yılında doçent olmuştur. 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Meme Ünitesi ve Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği’nin kurucu üyesi oldu. 1989-1991 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği’nde  misafir ögretim üyesi olarak çalıştı.  Laparoskopik cerrahi girişimler ve meme kanseri konusunda 50’nin üzerinde mezuniyet sonrası kurslar düzenledi. 1995 yılında Profesör oldu.  > > >

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Eskisehir’de doğmuştur. Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1975 yılında mezun olmuştur.  Aynı  fakültenin  Pedodonti ana bilim dalında asistan olarak çalışmaya başlamıştır, TUBITAK doktora burs sınavını kazanmış ve tez çalışmasını TUBITAK destekli proje olarak yürüterek 1980 yılında tamamlamış ve pedodonti doktora derecesini almıştır. Hacettepe Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi’nde 1987 yılında doçent olmuştur.

1988 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmiştir. 1994 yılında Profesör olmuştur. 1995 yılında New York University Dental School Dept. Of Pediatric Dentistry davetli misafir öğretim üyesi olarak bir süre çalışmıştır. Çok sayıda doktora ve yüksek lisans tez danışmanlığı yürütmüş ve multi-disipliner çalışmaların yönetiminde yer almıştır. Bu çalışmalar kapsamında STK’lar ve değişik üniversiteler ve bölümlerle  ortak projeler yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve toplantılara başkanlık yapmıştır. 150’ye yakın ulusal ve uluslararası yayını vardır. Bilimsel calisma ve projeleri ile uluslararası kongrelerde alınmış ödülleri bulunmaktadır.Bir kitap bölümü, Journal of Marmara Dental Faculty Editörlüğü ile pek çok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yapmaktadır.  > > >

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

(Bilimsel Çalışmalar)

 

İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü’nde 1985 Aşı Kampanyası’nda İl Soğuk Zincir Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Kampanyanın ardından Ana ve Çocuk Sağlığı Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 1987-1992 yılları arasında Ankara-Çubuk ilçesi Merkez Sağlık Ocağı’nda çalışmıştır. 1992-1997 arasında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nde İl Aşı Sorumlusu olarak çalışmıştır.  > > >

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

(Sosyal Çalışmalar)

 

1955 Doğumlu, Emekli Bankacıdır. Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda gönüllü olarak yer almıştır.

GENEL SEKRETER

Mimarlık eğitimini, 1987 – 91 tarihleri arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü’nde aldı. 1994 yılında yine İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde, ‘Proje Yönetimi’ alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Sektörde, konut, ofis, mağaza, alışveriş merkezi ve turizm yapıları gibi çok çeşitli alanlarda mimari proje ve uygulama çalışmaları yürütmekte olup, proje yönetimi ve bütçe konularında da danışmanlık hizmeti vermektedir. Halen , kurucusu olduğu Plan.net Mimarlık bünyesinde mesleki çalışmalarına devam etmektedir.Dernek bünyesine Memeder gönüllüsü olarak katılmış olup, aktif üyesidir.

SAYMAN

1955 Doğumlu, Emekli Bankacıdır. Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda gönüllü olarak yer almıştır.