Prof.Dr. Vahit ÖZMEN

Kurucu ve Onursal Başkan

Muş’ta doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Van’da yapmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında birincilikle mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Kürsüsünde asistanlığa başlamış ve 1982 yılında uzman olmuştur. Askerlik görevini 1983-1984 yılları arasında İstanbul Gümüşsuyu Hastanesinde mecburi hizmet görevini 1984-1986 yılları arasında İstanbul Haseki Hastanesi’nde yapmıştır. 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na dönmüş ve böbrek transplantasyonu yapan ekip içerisinde görev almış ve bu bölümde iki yıl süre ile çalışmıştır. 1987 yılında doçent olmuştur. 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Meme Ünitesi ve Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği’nin kurucu üyesi oldu. 1989-1991 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği’nde misafir ögretim üyesi olarak çalıştı. Laparoskopik cerrahi girişimler ve meme kanseri konusunda 50’nin üzerinde mezuniyet sonrası kurslar düzenledi. 1995 yılında Profesör oldu.

1993, 1995 ve 1997 yıllarında M.D.Anderson Cancer Center ve Houston Methodist Hospital’da, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında Mayo Clinics, Rochester’da kısa aralıklarla çalıştı. 2002 yılında Tokai Universitesi Tıp Fakültesi’ne (Tokyo, Japonya) davet edildi. 2004 yılında Bulgar Cerrahi Derneği tarafından onursal diploma ile ödüllendirildim. 2001 yılında World Society for Breast Health Kongre’sinde en iyi bilimsel çalışma, 2003, 2005 ve 2007 yıllarında yapılan 7th , 8th ve 9th Ulusal Meme Kongreleri’nde en iyi bilimsel çalışmalar, 2005 yılı International Congress of Laparoscopic Endoscopic Surgery, San Diego, California’da en iyi bilimsel çalışma öd@?lü’nü aldı. Meme Kanseri Farkındalık projesi, 2008 yılında The Breast Health Global Initiative tarafından en başarılı proje olarak seçildi ve 25.000 USD ödül kazandı. Bahçeşehir Meme Kanseri erken Tanı ve Tarama Projesini 2008 yılında uygulamaya koydu. American College of Surgeons, Senologic International Society (SIS) ve American Society of Colorectal Surgery (M.A.S.C.R.S.) üyesidir. Dünya Meme Sağlığı Derneği’nin {World Society of Breast Health (WSBH)} kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. 21 Ekim 2007 yılında Tianjin, China’da bu derneğin Genel Sekreterliği’ne seçilmiştir.

2009-2011 döneminde Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Başkanlığı’nı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul Meme Derneği Başkanlığını yaptı. Meme Sağlığı Derneği Kurucu üyesi ve projeler sorumlusudur. Meme Hastalıkları Dergisi ve İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuasında yardımcı editörlük yaptım. Meme Sağlığı Dergisi, Surgical Science ve Türkiye Klinikleri Dergileri’nin editörüdür. International Journal of Surgical Oncology, Journal of Senologic International Society ve çok sayıda derginin yayın kurulu üyesidir. The Journal of American College of Surgeons, The World Journal of Surgery, Archives of Obstetrics and Gynecology, The Breast, Breast Cancer Research and Treatment, British Journal of Cancer ve diğer bir çok yabancı ve yerli dergilerde hakemlik yapmaktadır. 2000-2004 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanlığı yaptı. Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyesi ve Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Türkiye Meme Kanseri Erken Tanı ve Tarama Kurulu başkanıdır. Dört yıl İELEV İlköğretim Okulu Aile Birliği Başkan’lığını yaptı. 2000 – 2006 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Halen, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi ve Şişli Florence Nightingale Hastanesi’ndeki Meme Sağlığı Merkezi’nin direktörlüğünü yapamaktadır. Meme Kanseri ve Gastroözofajeal Reflü Hastalığının Cerrahi Tedavisi özel araştırma ve çalışma konularını oluşturmaktadır. Bugüne kadar, 200den fazla yabancı dilde ve Türkçe makalesi ve çok sayıda kitap bölümü yayımlanmıştır.

vahitOzmen