Dr. Öğretim Üyesi Nuran AKYURT

Üye

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yardımcı Doçent Doktor Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü 2007-Halen
Projelerde Yaptığı Görevler:
PROJE KONUSU:
“PA Akciğer Grafilerinin Yüksek ve Düşük kVp Tekniği İle Görüntülenmesi” Marmara Üniversitesi BAPKO Destekli Proje

PROJEDE ALDIĞI GÖREV:
C tipi proje de araştırmacı olarak çalışmış, proje çerçevesinde yüksek lisans tezini tamamlamış ve Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’ndan(BAPKO) destek almıştır.

2. PROJE KONUSU:
Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerliği Ve Radyoloji Teknikerliği Bölümlerinin Eğitiminde Multimedya Olanaklarından Yararlanılması” Marmara Üniversitesi BAPKO Destekli Proje

PROJEDE ALDIĞI GÖREV:
I tipi proje araştırmacı olarak çalışmış, proje çerçevesinde Marmara Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Başkanlığı’ndan(BAPKO) binanın internet donanımının kurulmasında çalışmıştır.

3. PROJE KONUSU: Academicians’ Attitudes towards Learning a Foreign Language(This study was sponsored by Marmara University, Commission of Scientific Research Projects (Project Number:SOS-D-040310-0057 Year: 2010) and presented in the 44th Annual International IATEFL Conference And Exhibition in Harrogate in April 2010).

PROJEDE ALDIĞI GÖREV:
C tipi proje araştırmacı olarak çalışmış, proje çerçevesinde Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’ndan(BAPKO) mali destek almıştır.

4. PROJE KONUSU: Haydi, Gençler Kortlara, Ağrıyı Kalkındırmaya. AB GENÇLİK PROJESİ Eylem 1.2. Gençlik Girişimleri Ulusal

PROJEDE ALDIĞI GÖREV: AB GENÇLİK PROJESİ Eylem 1.2. Gençlik Girişimleri Ulusal(tamamlandı). Avrupa Gençlik Projesi Proje Koçu

5. PROJE KONUSU: Rocket Brothership from Agri to Europe PROJEDE ALDIĞI GÖREV: AB GENÇLİK PROJESİ Eylem 1.2. Gençlik Girişimleri Ulus ötesi

PROJEDE ALDIĞI GÖREV: AB GENÇLİK PROJESİ Eylem 1.2. Gençlik Girişimleri Ulus ötesi(tamamlandı). Avrupa Gençlik Projesi Proje Koçu

6. PROJE KONUSU: İSTANBUL KALKINMA AJANSI, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Ve Sporcu Sağlığı Araştırma Ve Uygulama Merkezi Bünyesinde Etkin Sporcu Sağlığına Yönelik Bilgi ve Beceri Eğitimi Projesi
7. PROJEDE ALDIĞI GÖREV: İSTANBUL KALKINMA AJANSI Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Bilgi odaklı ekonomik kalkınma Mali destek programı Ön proje başvuru formu(Referans Numarası: İSTKA/2012/BIL/13).
İdari Görevler:

Görev Görev Yeri Yılı
Müdür Yardımcısı Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2000-2001
Bölüm Başkanı Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Radyoloji Bölümü 2000- Halen
Avrupa projeler Koordinatörü Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 2011- 2014

Bilgisayar Bilgisi:

Donanım Bilgisi Bilgisayar Uygulamaları ve Kullanımı
İleri Düzey İleri Düzey

Ödüller:
Poster Birincilik Ödülü “Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na Sınavlı ve Sınavsız Geçişlerde Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Mezuniyet Başarılarının Karşılaştırılması”, 2-4 Eylül 2007, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir/Türkiye

Üstün Başarı Ödülü “Marmara Üniversitesi Rektörlüğü” 1996

nakyurt