Doç.Dr. Nilüfer ÖZAYDIN

Başkan Yrd.

İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü’nde 1985 Aşı Kampanyası’nda İl Soğuk Zincir Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Kampanyanın ardından Ana ve Çocuk Sağlığı Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 1987-1992 yılları arasında Ankara-Çubuk ilçesi Merkez Sağlık Ocağı’nda çalışmıştır. 1992-1997 arasında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nde İl Aşı Sorumlusu olarak çalışmıştır. 1993 yılında Sağlık Bakanlığı bursu ile İngiltere Liverpool School of Tropical Medicine’de 6 ay süre ile epidemiyoloji ve istatistik, bağışıklamada program yönetimi eğitimlerini almıştır. 1994-1997 arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Halk Sağlığı Bilim Uzmanı, 1997-2003 arasında doktora programını tamamlayarak Halk Sağlığı Bilim Doktoru ünvanı kazanmıştır. 1997-2001 arasında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nde Kadın Sağlığı bölümünde çalışmıştır. 2000-2001 döneminde Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde iki dönemlik Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı ve Uluslarası İlişkilerde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitim programlarını tamamlamıştır. 2001 yılı Eylül ayından beri halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Uluslarası ve ulusal düzeyde epidemiyoloji-istatistik alanında 5, iletişim-eğitim alanında 11, yönetim alanında 7 ve diğer konularda 6 farklı eğitim programına katılarak sertifika almıştır. WHO, UNFPA ve AB ile birlikte yürütülen program / projelerde görev almış, ulusal ve uluslarası araştırmalara katılmıştır. SB-AB Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Hizmet-içi eğitimlerinde kullanılmak üzere Üreme Sağlığına Giriş, Aile Planlaması Danışmanlığı ve Hizmet içi Eğitimlerin İzleme ve Değerlendirme Rehberlerinin eğitimci ve katılımcı kitaplarının ve üç Tıp Fakültesinde pilot olarak uygulanmak üzere Üreme Sağlığı müfredatının yazarlarındandır. Türkiye Helikobakter Pilori Prevalans Araştırmasının (TURHEP-2003) yürütücüleri arasındadır. Öncelikli ilgi alanları üreme sağlığı, iletişim ve eğitim’dir. İstanbul Tabip Odası’na, Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği’ne, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’ne, Avrupa Kontraseptif Derneği’ne, Marmara Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı’na, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği’ne üyedir. Evli ve bir erkek çocuk annesidir.

nozaydin