Memenin Kadınlar Açısından Taşıdığı Önem

Memenin Kadınlar Açısından Taşıdığı Önem

Memeler çoğu toplumda kadının kadınlığını ve cazibesini gösteren organlardır. Bunun yanısıra memeler anneliğin, beslenme ve üremenin sembolüdür. Özellikle kadına ozgu sut ve hayat verici, cinsel ilişkide önemli ve cinsel duyarlığı olan organlardır. Memenin alınmasına gösterilen psikolojik tepkilerin derecesi, kadının memesine ilişkin algısıyla yakından ilgilidir…