Mastektomide Görülen Ruhsal Bozukluklar

Mastektomide Görülen Ruhsal Bozukluklar

Meme ameliyatları ve özellikle mastektomi yaşantısı ameliyat öncesinde ve sonrasında farklı tepkilere neden olmaktadır. Ameliyat öncesi sorunlar kaygı ve iletişim problemleri üzerinde yoğunlaşmakta iken ameliyat sonrasında ise hastanın kimlik duygusu, kendine güven ve hastalıkla ilgili korku duygularına ilişkin sorunları ortaya çıkmaktadır. Kısa sureli olumsuz etkiler cinsel ilişkide, evlilikte, sosyal ve kişilerarası ilişkilerde görülmektedir Daha uzun vadede protez ve kıyafete ilişkin sorunlar gündeme gelmektedir.

Kanser hastalarında ruhsal bozukluklar, özellikle depresyon (yoğun çökkünlük, mutsuzluk ve umutsuzluk hali) görülme sıklığı çok yüksektir. Mastektomi sonrasında bazı kadınlar depresyona girebilir ya da kızgınlık tepkisi geliştirebilir. Kadının aile ve arkadaşlarından geri çekilmesi, duygusal gerginlik yaşaması hatta eşini ve ailesini suçlaması mümkündür. Mastektomı olan hastalar, ameliyattan sonra kanserin vücutlarından tamamen çıkarılıp çıkarılmadığı, kanserin tekrar ortaya çıkacağı, veya yayılacağı konusunda da endişe yaşarlar. Hastalığın yayılması veya nüksetmesi hasta için büyük bir yıkımdır. Ağrıların çok yoğun yaşandığı bu donemde hastada uyku ve iştah bozuklukları, hareketlilikte azalma, depresyon ve yoğun endişe görülür.