Mastektomi ve Cinsellik

Mastektomi Ve Cinsellik

Meme kanseri ve mastektomının cinsellik ve beden algısı üzerine etkisine ilişkin birçok çalışma yapılmıştır. Henüz ülkemizde yaygın olmamakla birlikte yurtdışında oldukça yaygın olarak uygulanan lumpektominin (memenin korunarak ameliyat edilmesi) meme kanseri olan kadınlardaki psikolojik sorunları daha aza indirdiği düşünülmektedir. Göğüsün korunması, kadının dişilik kimliğini ve vücut görüntüsünü kabullenmeyi kolaylaştırmıştır. Mastektominin kadının seksüel yaşantısı üzerinde de önemli etkileri vardır. Ancak sadece protez uygulamasının kadının cinsel arzu, çekicilik
duyguları ve cinsel doyumunu arttırdığını iddia etmek güçtür. Bu uygulama bütünlük hissini arttırmaktadır. Kadının hastalık öncesi ruhsal uyumu, ilişkilerinden aldığı doyum, hastalık öncesi cinsel yaşam özellikleri, ameliyat sonrası cinsel uyum ve doyumda memelerinin ne kadarının alındığından çok daha etkilidir. Meme ameliyatı geçirmiş kadınların sekse karşı ilgilerinin azaldığı, memenin ellenmesinden kaçınmak ve karanlıkta birleşme gibi memelerıyle ilgili cinsel alışkanlık değişimi olduğunu bildirmişlerdir. Bazı durumlarda kemoterapı ve radyoterapinin de cinsel istek üzerinde olumsuz etkisi olabilir…