Sağlıklı Meme

Sağlıklı, Normal Meme

a. Meme Nedir?

Meme derinin bir uzantısı olup süt salgılayan bir salgı bezidir. (Yağ Bezi, Ter Bezi gibi). Adolesan kızlarda, meme başının gelişmeye başlaması, inspeksiyonla tespit edilen ilk seksüel gelişmedir.

Puberte Döneminde Cinsel Gelişme:
Erkekler ve kızlar için pubertede beş temel değişim tanımlanmaktadır (Tanner Evreleri). Her iki cinsiyette de cinsel gelişme genellikle belirli bir sıra takip etmektedir. Kızlar için iki temel fiziksel değişime bakılmaktadır:

  • Meme gelişmesi
  • Pubik bölgede kıllanma

Kızlarda cinsel gelişmenin ilk belirtisi memelerin büyümesidir, daha sonra boy uzama atağı görülmektedir. Kısa bir süre sonra pubik bölgede ve koltuk altında kıllanma oluştur. Memelerin gelişmesi (telarş) başlarken, menarş, bundan yaklaşık iki yıl sonradır. Son yıllarda genç kızlarda telarş yaşında daha erken yaşlara kayma olduğu bildirilmektedir. Meme gelişinin başlaması ortalama 9–8 yaşındadır. Ortalama 8–13 yaşlar arasında başlaması olağandır. Ancak 8 yaşın altında başlamış ise “Memenin Erken Gelişmesi”, 13 yaşından sonra gelişmesine ise “Gecikmiş Meme Gelişmesi” denir ki her iki durumda da doktora başvurulmalı, erken veya geç başlamasına neden olan başka hastalık olup olmadığı araştırılmalı, varsa gereken tedavisine başlanmalıdır.

memeder_02

Memelerin büyümesi ve pubik bölgede kıllanmanın değerlendirilmesi Tanner Evreleri ile değerlendirilir (Şekil ).
Kızlarda meme gelişiminin evreleri:
Evre 1: Meme gelişimi başlamamıştır.
Evre 2: Areola altında tomurcuklanma şeklinde büyüme başlar.
Evre 3: Areola ve meme dokusu büyür.
Evre 4: Areola, meme başı, meme dokusunun üzerinde ikinci bir çıkıntı oluşturur.
Evre 5: Meme dokusu daha büyümüştür. Areola geriye çekilir. Meme dokusuna katılır. Sadece meme başı çıkıntı oluşturur.
(Kaynak: Kınık E. Adolesan dpenmde fiziksel büyüme ve cinsel gelişme. Katkı Pediatri dergisi. Cilt 21, sayı 6, 726. Ankara.2000.)