Tedavi

Tedavi

Meme kanseri dahil, meme hastalıklarının tümünde farklı tedavi seçenekleri günümüzde mevcuttur ve ülkemizde de pek çok merkezde başarı ile uygulanmaktadır. Erken tanı ile tedavi sonunda tamamen iyileşme olasılığı çok yüksektir.

İlaçla tedavi, ışın tedavisi, ameliyat veya bunların bir veya birden fazlasının bir arada uygulandığı farklı tedavi seçenekleri vardır ve bu seçeneklere hekim ve hasta birlikte karar verir ve uygular.