Risk Faktörleri

Risk Faktörleri

Erken Adet ve Geç Menopoz: 12 yaşından önce ilk adetini gören, 50 yaşından sonra menopoza giren kadınlarda meme kanseri riski diğerlerine göre daha fazladır.

Doymuş Yağ Oranı Yüksek Beslenme: Hayvansal yağlar meme kanseri riskini artırdığından, kanola yağı ve zeytin yağı gibi tek bağlı doymamış yağlar tercih edilmelidir.

Meme Kanserinde Aile Öyküsü: Aile öyküsünde meme kanseri olanlar hastalığın oluşması bakımından yüksek risk altındalar. Fakat meme kanseri olan kadınların % 85′ inin ailesinde meme kanseri öyküsü yoktur.

Aile öyküsü öncelikle anne, kız ve kız kardeşten oluşan birinci derece akrabaları kapsar. Eğer aile bireylerinden menopoza girmiş, 50 ve daha üstü yaşta meme kanseri teşhisi konmuş olan biri varsa hayat boyu risk sadece %5 artar. Aile bireylerinden menopoz olmamış olanın riski %18,6′ dır. Eğer yakın aile bireylerinden menopoz öncesi ve iki taraflı meme kanseri olan varsa, hayat boyu risk %50′ dir.

Belirgin bir şekilde pozitif aile geçmişi olan ve menopoz öncesi meme kanseri olan kadınlar mamografi çektirmeye aile bireylerinin teşhis yaşından 10 yıl önce başlamalılar. BRCA-1 ve BRCA-2 gen testleri yüksek riskteki hastaları belirleyebilir. Bu sadece meme kanseri için değil epitelyal tümörler ile yumurtalık ve kolon kanserleri için de geçerlidir.

Geç Doğum Yapmış ya da Hiç Doğum Yapmamış Olmak: 35 yaşına kadar hamilelik bir şekilde koruyucudur.

Orta Derecede Alkol Alımı: Günde 2 kadehten fazla alkol kullanımı.

Östrojen Tedavisi: Çoğu çalışma 10 yıldan fazla östrojen alımının meme kanseri gelişiminde ufak bir risk artışına sebep olduğunu göstermektedir. Fakat bu çalışmalar östrojen alımının aynı zamanda osteoporoz , kalp hastalığı, Alzheimer ve kolon kanseri riskinin azalmasına sebep olduğunu vurgulamaktadır.

Geçirilmiş Meme Kanseri Öyküsü: Önceden meme kanseri olmuş hastaların diğer memelerinde kanser gelişme riski yüksektir. Bu risk yılda %1 ya da yaşam boyu % 10 oranındadır. Meme kanseri teşhisinden sonra klinik izlemenin sebebi, sadece hastalığın yeniden oluşmasını değil aynı zamanda diğer memede ortaya çıkabilecek kanseri erkenden teşhis etmektir.
Cinsiyet: Kadın olmak meme kanseri oluşum riskini artırır. Fakat meme kanseri olan her 100 kadına karşılık 1 erkekte aynı hastalık görülecektir.

Hodgkin Hastalığı İçin Işın Tedavisi: Göğsüne ışın tedavisi uygulanan hastalar yaklaşık 10 yıl sonra yüksek meme kanseri riskine sahip olur, bu gruptaki hastalar erken teşhise önem verilmelidirler.

Orta Derecede Obezite: Obezite ve meme kanseri ilişkisi karışık olmakla birlikte yüksek riskle ilişkilidir.